Noční motýli

Vakonošovití - Psychidae  Bourovcovití - Lasiocampidae Lišajovití - SphingidaeLišajovití - Sphingidae
Vakonošovití - Psychidae Bourovcovití - Lasiocampidae Lišajovití - Sphingidae Přástevníkovití - Arctiidae
Můrovití - Noctuidae

Píďalkovití - Geometridae

Bekyňovití - Lymantriidae Drvopleňovití - Cossidae Můrovití - Noctuidae