Můrovití - Noctuidae 

Xyleninae - blýskavky

Blýskavka mramorovaná - Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
Blýskavka mramorovaná - Phlogophora meticulosa